Strażacy w „trzcianeckim ogólniaku”

W dniu 6 listopada 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance przeprowadzono ogólnopolską kampanię edukacyjno – informacyjną pod nazwą „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Głównymi zagadnieniami, które były poruszone na spotkaniu, to zagrożenie jakie niesie za sobą tlenek węgla zwany inaczej ,,cichym zabójcą”, brak właściwej wentylacji w mieszkaniach, okresowe przeglądy urządzeń grzewczych oraz przewodów kominowych. Uświadomiono młodzież jakie korzyści niesie zamontowanie czujek dymu i tlenku węgla w naszych mieszkaniach.

Wizyta strażaków w Liceum miała również na celu ocenę próbnej ewakuacji prowadzonej przez dyrekcję szkoły.

Opracowanie: asp. Wojciech Jaworski
Zdjęcia: JRG Trzcianka