Pożar domu letniskowego

Dyżurny Operacyjny Powiatu PSP w Czarnkowie otrzymał 3 listopada zgłoszenie o zadymieniu budynku w miejscowości Smolarnia. Niezwłocznie do działań zostały zadysponowane pojazdy Państwowej Straży Pożarnej z Trzcianki i Czarnkowa.

Po dojeździe i przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono rozwinięty pożar poddasza użytkowego w budynku mieszkalnym letniskowym, który usytuowany był w pobliżu lasu. Dodatkowo zadysponowano do działań zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowej Wsi, Siedliska i Białej. Ratownicy, którzy byli zabezpieczeni w sprzęt ochronny podali prądy gaśnicze wody, zarówno z zewnątrz obiektu jak i od środka. Przy pomocy kamery termowizyjnej monitorowano źródła ognia, stopniowo je likwidując. Podczas akcji stosowano wentylację nadciśnieniową, która w znaczny sposób ułatwiła działania gaśnicze. W trakcie trwania czynności ratowniczych nie stwierdzono osób poszkodowanych. Kolejne działania ratowników polegały na dogaszaniu powstających zarzewi ognia, ewakuacji mienia z obiektu oraz na pracach rozbiórkowych poszycia dachowego.

Jako prawdopodobną przyczynę pożaru przyjęto nieszczelność przewodu kominowego, a powstałe straty wstępnie oszacowano na ponad 100 tys. zł. Fakt ten jednoznacznie świadczy o konieczności ciągłego uświadamiania społeczeństwa w zakresie należytej eksploatacji i konserwacji instalacji spalinowych, wentylacyjnych oraz elektrycznych.

 

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Żyliński
Zdjęcia: st. sekc. Jacek Połyniak