Dzieci i młodzież na wypoczynku

    Pensjonat January w miejscowości Straduń to idealne miejsce na wypoczynek dla dzieci i młodzieży podczas kolonii, obozów czy tak zwanych zielonych szkół. Nie lada atrakcje mieli uczestnicy zorganizowanego odpoczynku w tym miejscu, w dniach 5-7 czerwca 2018 roku. W tych terminach poszczególne zmiany służbowe JRG Trzcianka doskonaliły swoje umiejętności ratownicze podczas ćwiczeń taktyczno-bojowych na obiekcie. Swoje doświadczenia pogłębiali również druhowie ochotnicy z Siedliska i Stobna.
    Scenariusz ćwiczeń przewidywał powstanie zagrożeń dla dzieci i młodzieży, która aktywnie spędza czas podczas kolonii. W jednym z założeń przyjęto upadek z drzewa i konieczność zastosowania technik wysokościowych, w innych z kolei przyjęto zaprószenie ognia w jednym z domów wypoczynkowych i konieczność przeprowadzania ewakuacji z różnych kondygnacji budynku. Zastosowane środki pozoracji, a także aktywnie uczestniczące dzieci podczas ich zastosowania nie ułatwiały realizacji zadań ratownikom. Mimo to, założone cele udało się osiągnąć, a wnioski i spostrzeżenia przekazano uczestnikom ćwiczeń.
    Podczas tych ćwiczeń zdobywano i poszerzano umiejętności z różnych dziedzin ratowniczych, m.in. z gaszenia pożarów, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa wysokościowego oraz prowadzenia łączności radiowej. Organizacja takiego doskonalenia zawodowego pozwoliła strażakom na przeprowadzenie prewencji społecznej w ramach akcji ”Bezpieczne wakacje”. Dzieci i młodzież została poinstruowana jak należy się zachować w przypadku powstania pożaru, jak prawidłowo korzystać z kąpielisk czy też jak udzielać skutecznie pierwszej pomocy medycznej. Opiekunowie grup oraz pracownicy obiektu podkreślali zasadność omawianych tematów i przeprowadzonych ćwiczeń, co w przyszłości może tylko podnieść skuteczność ratowniczą.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Żyliński
Zdjęcia: bryg. Leszek Kina, st. kpt. Arkadiusz Żyliński