Bezpieczny wypoczynek młodych sportowców

W dniu 7 lipca 2018 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Trzciance, w ramach działań prewencyjnych dotyczących letniego wypoczynku udali się do miejscowości Niekursko, gdzie zorganizowano zgrupowanie sportowe dla dzieci i młodzieży.
Podczas spotkania przedstawiono zagadnienia związane z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas wakacji, poinformowano o zasadach bezpiecznego wypoczynku w lesie i nad wodą, a także przypomniano podstawowe numery telefonów alarmowych. Przygotowano również specjalną prelekcję z zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Spotkanie z ratownikami pozwoliło poszerzyć wiedzę na temat zawodu strażaka oraz poznać warunki pracy i sprzęt stanowiący wyposażenie strażackich pojazdów.
We wcześniejszych terminach funkcjonariusze PSP wraz z funkcjonariuszem Policji dokonali oględzin miejsca wypoczynku ośrodka w Niekursku i Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Trzciance, gdzie sprawdzano przygotowanie do przeprowadzenia ewakuacji, a także przeprowadzono dla organizatorów wypoczynku instruktaż na temat bezpieczeństwa. Z odbytych wizytacji sporządzono uproszczone karty rozpoznania operacyjnego miejsca wypoczynku (obozowiska).

 

Opracował: asp. Piotr Żdanowicz
Zdjęcia: st.asp. Krzysztof Matulis