OTWP w Trzciance

W dniu 21.02.2020r. w gościnnych murach trzcianeckiej Szkoły Podstawowej nr1 odbyła się kolejna edycja eliminacji miejsko-gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.
Turniej w szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Narada czarnkowsko – trzcianeckich strażaków podsumowująca rok 2019.

Narada rozpoczęła się złożeniem meldunku o gotowości do narady p.o. Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta PSP przez st. kpt Patryka Zielińskiego. Następnie informację o pracy Komendy w minionym roku przedstawił Komendant Powiatowy PSP 
w Czarnkowie  bryg. Maciej Kubacki. Przypomniał najważniejsze wydarzenia oraz osiągnięcia ubiegłego roku. 

Spotkanie prewencyjne

W dniu 05.02.2020 r. kolejna grupa studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku skorzystała z zaproszenia i odwiedziła strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Trzciance. Spotkanie zorganizowano w związku z trwającym sezonem grzewczym i związaną z tym akcją prewencyjną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Strony